Dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi tại nhà

Đặt lợi ích của người dân làm cốt lõi của hoạt động cung cấp dịch vụ, đặc biệt là sức khỏe của các trẻ nhỏ dưới 6 tuổi đối tượng có tần xuất mắc các bệnh thông thường cao; trong khi kiến thức phòng bệnh/chăm sóc trẻ khi mắc bệnh của phần lớn phụ huynh/người […]