Quy trình khám kê đơn và tư vấn

Các bác sĩ của Babycare chú ý dịch vụ của chúng ta có chất lượng tốt hơn, so với phòng khám tư và bệnh viện ở 2 điểm: Thứ 1. Khi khám tại nhà bác sĩ có thời gian để thăm khám kỹ hơn vì không bị áp lực bệnh nhân tiếp theo đang đợi. […]