Tra cứu bệnh án

Phụ huynh truy cập thông tin về hồ sơ bệnh án (Sổ khám bệnh và đơn thuốc nếu chỉ định gửi phụ huynh sau khám bệnh;  file thông tin kết quả khám, chẩn đoán bệnh, chỉ định điều trị) qua website: http: Bác sỹ Gia đình Việt Babycare.com.vn. Sau 3h bác sĩ hoàn thành khám bệnh […]