Tuyển dụng

Baby care thông báo tuyển dụng  Công ty TNHH Bác sĩ Gia đình Việt Babycare tuyển dụng Bác sĩ Chuyên khoa Nhi đáp ứng một số điều kiện như sau: Tuổi < 40, Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, Công việc: thực hiện khám chữa, tư vấn các bệnh thông thường cho trẻ […]